Urokset / Male

 FI MVA Hassunassun Partainen Paroni s. 5.12.2008

     Koiranetissä / In the Breeding database

 

pingo_mva_rauma.jpg

Patella 0/0.   Eyes clear